Dag Furuholmenlege - spesialist i psykiatri

Dag Furuholmen
Våg mer Songs from the open Levende Maskulinitet Mannen – Myter, Løgn og Sannhet

Dag Furuholmen ble utdannet lege i 1975, og er spesialist i psykiatri.

Dag Furuholmen driver privatpraksis med driftstilskudd i Munchs gate 7 i Oslo sentrum.

Han arbeider ut fra en funksjonell psykoterapimodell som kombinerer en dynamisk og kognitiv tilnærming. Denne tilnærmingen er nærmere beskrevet i boka ”VÅG MER”, Kom forlag (Cramer, Furuholmen, 2010).

Han arbeider i hovedsak med individuell psykoterapi, men også med par.

Han driver veiledning for terapeuter, personalgrupper og institusjoner i miljøterapi og prosessveiledning, og holder kurs i å lede terapeutiske grupper for medarbeidere i rusomsorgen. Erfaringene er samlet i boka Fellesskapet som metode (Furuholmen, Endresen - Cappelen 2007)

Han holder kurs for menn i samarbeid med Eirik Balavoine: www.maskulinitet.no.

Sammen med den amerikanske psykologen Ted Usatynski ga han i 2015 ut boka Mannen – Myter, Løgn og Sannhet (Cappelen)

Han holder også kurs i Nærvær sammen med forfatteren Kristin Flood på Litteraturhuset i Oslo.

dag@furuholmen.no | (+47) 9341 1161

(us)
Volvo Amazon motorsykkeldilla

Historie:

Dag Furuholmen, født i Oslo 1948 er privatpraktiserende psykiater med praksis i Munchsgt. 7 i Oslo.

Dag startet utdannelsen som lege i Wien 1967 og senere Oslo, uteksaminert i 1975. Dag har alltid vært orientert mot humanistisk psykologi: Bioenergetic Group Therapy med Alberto Zucconi fra Instituto de Bioenergetica W.Reich (71-76), Gestaltterapi (76-80) i tillegg til mer tradisjonell utdanning ved Institutt for Psykoterapi i Oslo. Han har arbeidet med gruppeterapi og individuell psykoterapi siden 1974.

I 1980 var han med på å etablere Veksthuset i Oslo, en spesialinstitusjon for misbrukere, og var fram til -87 spesiallege og leder for det kliniske arbeidet ved denne institusjonen. Siden -87 har han drevet veiledning og konfliktløsende arbeid for en rekke spesialinstitusjoner for misbrukere, barnevernsinstitusjoner, fengsler og høyskoler. Han har spesielt vært opptatt av prosessveiledning for personalgrupper, veiledning i gruppeterapi og miljøterapeutisk arbeid.

1987-2011 var han tilknyttet Institutt for Funksjonell Psykoterapi der han sammen med kollega Gunnar Cramer drev psykologiske treningsgrupper med et forebyggende og terapeutisk perspektiv i over tjue år. De drev også Bedriftspsykologisk Rådgivningstjeneste og systematisere tilbudet på kurs og konsulenttjenester for bedrifter og ledere bygget på modeller hentet fra den funksjonelle psykoterapien. 2011 avsluttet han tilknytningen til IFFP og åpnet privat praksis i Munchsgt 7, der han i hovedsak arbeider med individuell psykoterapi.

Dag har siden studiedagene vært opptatt av Alternativ medisin og er utdannet Akupunktør NFKA. Han har også studert transpersonlig psykologi i Ridhwanskolen i USA 2000-2015 og meditasjon med professor Daniel Brown fra Boston siden 2010.

Dag har siden syttitallet vært opptatt av mannsproblematikk og startet i 2006 en seminarrekke for ”Menn som vil videre” sammen med Eirik Balavoine inspirert blant annet av Robert Bly.

Han ga, sammen med den amerikanske psykologen Ted Usatynski, i 2015 ut boka Mannen – Myter, Løgn og Sannhet (Cappelen). Han fikk i november 2015 Mannsprisen for boka om Mannen og sitt arbeid med menn gjennom en årrekke. Han sitter i styret i Mannsforum. En tverrpolitisk organisasjon med fokus på likestilling også for menn.

(us)
Fellesskapet som metode Soulwork from the woods Våg mer Songs from the open Sanger om liv og dødMannen – Myter, Løgn og Sannhet

Bøker:

Artikler og intervjuer:

(us)

Dag Furuholmen holder flere typer kurs.
For kurset "Menn som vil videre", se www.maskulinitet.no

Seminar:

Nærvær som vei til selvforståelse

teori og praksis

Sammen med Kristin Flood inviterer jeg til 4 ukers intensiv nærværstrening. Målet er å gi deg verktøy som du senere kan bruke på egenhånd. I løpet av tre kvelder vil du gjennom korte, teoretiske innledninger og praktiske øvelser få mulighet til å utforske og utfordre deg selv.

Kristin Flood har siden 1980-tallet jobbet som journalist, først i Oslo, deretter i Italia, for Aftenposten og andre norske medier. Hun har lang, personlig erfaring med meditasjon og oppmerksomhetstrening og har holdt skrivekurs og stillhetsretreater i mer enn ti år. Hun har utgitt flere bøker om livsstil/psykisk helse, bl.a. bestselgeren ”AMOR FATI”. De to siste bøkene hennes er I FRANS AV ASSISIS FOTSPOR, jakten på en annen rikdom (Stenersen 2009) og NÆRVÆR, hvordan jeg fant min indre hvileplass (Cappelen Damm 2015). Se KRISTINFLOOD.COM for mer informasjon.

Self inquiry er en effektiv metode som anvender spesifikke spørsmål til å gå dypere. Kombinert med meditative øvelser og skriving vil du kunne få ny innsikt om din egen psyke og om hvordan du fungerer i hverdagen.

Vi har tretti års erfaring med meditasjon og har brukt self inquiry som metode i en årrekke slik den praktiseres innenfor Diamond Work/Ridhwan School. Vår erfaring er at dette er en unik måte å oppøve større oppmerksomhet om kropp, følelser og psyke, og lære å se disse aspektene som en helhet. Å bruke denne metoden gir deg muligheten til å se årsaker og sammenhenger med nye øyne.

I tillegg lærer vi deg, gjennom skriving, å sammenfatte essensen av det du oppdager. Slik kan du holde fast ved ny innsikt. Det blir rom for spørsmål som avslutning på hver samling.

  • Tid: Fire tirsdager - 16. august, 23. august, 30. august, 6. september. Hver kveld 18-20.30
  • Sted: Litteraturhuset i Oslo
  • Pris: kr. 1400 for fire kvelder. Betales til Kristin Flood på konto 5038 10 20719
  • Mer info: info@kristinflood.com, dag@furuholmen.no.

 

(us)